Grūdų priėmimas, grūdų tyrimas, grūdų laboratorija

Grūdų priėmimas elevatoriuje vyksta tam tikra nustatyta ir jau nusistovėjusia tvarka. Dabar šis procesas užtrunka daug greičiau negu seniau, kadangi beveik visi procesai yra automatizuoti ir naudojama pati naujausia technika bei įranga. Atvykus ūkininkui su grūdinių kultūrų derliaus kroviniu, šis yra pasveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, kurios pasižymi didele galia. Supirkimo punktuose yra priimamos įvairios grūdinės kultūros: miežiai, kviečiai, kvietrugiai, rugiai, kukurūzai, rapsai. Tada atliekamas grūdų tyrimas ir derlius iškraunamas į specialią duobę. Tyrimo metu operatorius iš kelių skirtingų krovinio vietų su tam specialiai pritaikyta įranga paima mėginius. Taip pat mėginiai gali būti paimami automatiniais grūdų paėmimo įrenginiais. Šie mėginiai yra siunčiami į specialias laboratorijas, kuriose atliekamas grūdų kokybės tyrimas ir nustatoma jų būklė bei klasė. Grūdų kokybės tyrimas parodo, kiek juose yra pažeistų grūdų, koks yra įvairių priemaišų kiekis, koks jų drėgnis.

Grūdų laboratorija

Modernizuota grūdų laboratorija suteikia galimybę greitai sulaukti tyrimo rezultatų. Ūkininkas čia pat gali paprašyti, jog ir jis gautų tokius pačius grūdų mėginių pavyzdžius, jeigu vėliau kiltų nesutarimų dėl pristatytų grūdų kokybės bei klasės nustatymo tyrimų išvadų. Tačiau tokie nesklandumai pasitaiko tikrai retai, nes lojalūs klientai jau yra įsitikinę, kad šiuolaikiška grūdų laboratorija pateikia tikslius rezultatus.

Grūdų tyrimas

Kokybės ir klasės nustatymo metu tikrinama bendra grūdų būklė, ar jie yra sveiki, nėra pelėsiams būdingų požymių. Grūdų tyrimas leidžia įvertinti, kiek grūdai turi priemaišų, skalsių, kokia yra jų drėgmė, hektolitro masė. Pagal šiuos gautus rodiklius yra sudaromos grūdų pirkimo – pardavimo sutartys, kuriose nurodoma grūdų rūšis, svoris, klasė, kaina ir kitos sąlygos. Grūdus superkantys ūkio subjektai privalo laikytis valstybės standartų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Kiekvienai grūdų rūšiai yra taikomi skirtingi kokybės, klasės bei supirkimo ir tiekimo reikalavimai, kuriuos jos turi atitikti. Pavyzdžiui, pirmos klasės superkami kviečiai gali turėti iki 19 proc. drėgnį, o rugiai – 12-21 proc.

Ūkininkui ir supirkėjui susitarus, pasirašius sutartį, grūdai yra iškraunami į specialią duobę, iš kurios sraigtiniais ar

 kaušiniais transporteriais keliauja į skirstymo talpą. Kaušiniai transporteriai pakelia grūdus į paskirstymo patalpas, kuriose yra sumontuotos reguliuojamos elektrinės paskirstymo sklendės, valdomos iš operatoriaus valdymo pulto. Atsižvelgus į grūdinių kultūrų būklę, jos siunčiamos į reikalingas talpyklas, kuriose atliekami skirtingi grūdų paruošimo procesai. Dažniausiai visos grūdinės kultūros transportuojamos pirminiam valymui, po to – džiovinamos. Jei reikia, po džiovinimo vėl gali būti atliktas antrinis valymas. Iš čia grūdai keliauja į aktyvių vėdinimų patalpas ir į sandėliavimo patalpas. Tik tinkamai atlikti visi grūdinių kultūrų apdirbimo procesai leis užtikrinti aukštą jų būklės išsaugojimą.

Automatizuoti valdymo procesai užtikrina vieningą valdymo sistemą. Dėl to galima iš anksto planuoti gamybos, paskirstymo, sandėliavimo ir kitus procesus. Atsižvelgus į gautus grūdų tyrimų rezultatus ir elevatoriaus įrenginių apkrovimą, operatoriaus valdomais transporteriais, grūdai yra siunčiami džiovinimui, vėdinimui ar į sandėliavimo patalpas. Šiuo etapu automatizavimo dėka galima prižiūrėti ir kaušinių transporterių veiklą. Jei užsikerta skriemuliai, suveikia signalizacija, kuri apsaugo transporterio diržą nuo įtrūkimų, taip pat signalizuojama, kai diržas pasislenka į šoną. Taip stengiamasi išvengti sistemos perkrovų. Atsiradus tam tikriems gedimams ar perkrovoms, gaunamas signalas, kuris nukreipiamas į valdymo pultą.