Grūdų džiovyklos

Grūdų džiovyklos – tai vienas efektyviausių būdų, padedantis išsaugoti jų maistines, sėklines savybes po derliaus nuėmimo. Nuimtas mūsų šalies derlius dažniausiai pasižymi 18-20 proc. drėgniu, o ilgai laikyti patariama ne didesnį kaip 14 proc. drėgnį turinčius grūdus. Pavyzdžiui, jeigu miežiai pasižymi didesniu negu 14 proc. drėgniu, džiovintuvai  padės sumažinti drėgnį iki rekomenduojamos normos.

Džiovyklų ypatumai

Šiuolaikinėms džiovykloms keliami aukšti reikalavimai: jose turi būti galima džiovinti skirtingų cheminių savybių, drėgnio, dydžio grūdines kultūras, turi būti įrengti automatiniai kontrolės, reguliavimo prietaisai, kurie palaiko optimalias laikymo sąlygas viso proceso metu. Džiovinimo procesas yra labai svarbus, nes leidžia sumažinti grūdinių kultūrų drėgmę, kas sąlygoja geresnės kokybės išsaugojimą viso sandėliavimo metu, nepaisant laikymo trukmės. Sausuose grūduose žymiai sulėtėja mikroorganizmų, bakterijų plitimas, grūdai pasidaro lengvesni, todėl jų transportavimas tampa patogesnis, reikia mažesnių patalpų sandėliavimui. Kitaip negu drėgni grūdai, sausi yra šviesesnės spalvos, pasižymi geresne maistine bei sėkline verte.

Yra skiriamos tokios džiovyklų rūšys: šachtinės, būgninės, cirkuliacinės. Šachtinėse grūdai juda vertikaliai, čia juntama ne tokia aukšta temperatūra, vėdinimas vyksta lėčiau. Būgninės – naudoja aukštesnę temperatūrą, todėl vėdinimo laikas sutrumpėja. Tačiau jose grūdai yra labiau pažeidžiami, todėl šis metodas dažniau pasitelkiamas apdorojant pašarinius ir pramoninius grūdus. Šiuolaikinėse cirkuliacinėse džiovyklose taip pat įmontuojama valymo bei šaldymo įranga, procesas vyksta tolygiai.

Džiovinimo būdai, sąlygos

Džiovinimą galima atlikti trimis būdais: šiluminiu, sorbciniu bei mechaniniu. Dažniausiai grūdinės kultūros džiovinamos šiluminiu būdu, kai per grūdus leidžiamas šiltas oras. Oras pašildomas leidžiant per šilumokaičius arba tiekiamas karštas iš tiesioginio degimo dujų kameros. Džiovyklos pagreitina ir užtikrina laisvojo vandens pasišalinimą iš grūdinių kultūrų. Mechaniniu būdu grūdai nebedžiovinami, nes juos galima pažeisti, sorbcinis taip pat rekomenduojamas ne visais atvejais.

Norint išsaugoti bei nepažeisti grūdinių kultūrų medžiagų apykaitos procesų, reikia nustatyti tinkamą šiluminį režimą džiovinimo patalpose. Džiovinimui dažnai pasitelkiama aukšta temperatūra, tačiau priklausomai nuo grūdinės kultūros rūšies, ji kiekvienu atveju skiriasi – optimali temperatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į grūdinių kultūrų rūšį bei drėgnį iki vėdinimo. Labai svarbu neparinkti per aukštos ir neviršyti rekomenduojamos temperatūros normos, nedžiovinti per daug intensyviai, nes dėl to gali suprastėti jų kokybė.

Norint išsaugoti bei nepažeisti grūdinių kultūrų medžiagų apykaitos procesų, reikia nustatyti tinkamą šiluminį režimą džiovinimo patalpose. Džiovinimui dažnai pasitelkiama aukšta temperatūra, tačiau priklausomai nuo grūdinės kultūros rūšies, ji kiekvienu atveju skiriasi – optimali temperatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į grūdinių kultūrų rūšį bei drėgnį iki vėdinimo. Labai svarbu neparinkti per aukštos ir neviršyti rekomenduojamos temperatūros normos, nedžiovinti per daug intensyviai, nes dėl to gali suprastėti jų kokybė.

Miežiai, kviečiai, rugiai, kvietrugiai ir kt. yra džiovinami iki tam tikro lygio, kuris reikalingas optimaliam sandėliavimui. Džiovinant grūdus, vieno proceso metu, drėgnį patariama sumažinti iki 6 proc., o sėklinių – iki 4-5 proc., todėl didesnio drėgnio grūdus gali tekti džiovinti net kelis kartus.

Automatizuoti džiovyklų sprendimai

Dabartinės grūdų džiovyklos yra automatizuotos. Tai leidžia reguliuoti į džiovyklą paduodamo oro temperatūrą, didinant arba mažinant degiklio galią, suteikia galimybę nuolat stebėti grūdinių kultūrų ir oro temperatūrą patalpose. Temperatūros bei drėgnio matavimo davikliai sudaro galimybę visada palaikyti optimalų džiovinimo režimą. Jie gali būti montuojami džiovyklose, grandikliniuose ar juostiniuose transporteriuose. Davikliai nuolat matuoja drėgmės lygį, dėl ko galima geriau kontroliuoti visą vėdinimo procesą. Džiovinimui taip pat naudojamos mobilios džiovyklos, kurias dažniausiai renkasi mažesnių ar vidutinių ūkių savininkai. Šių džiovyklų paruošimas nesudėtingas, neužtrunka daug laiko. Galia gali būti perduodama nuo traktoriaus darbinio veleno, pats oras gali būti šildomas kuru arba dujomis. Norint gauti aukštesnę kokybę, naudojami šilumokaičiai atskiriant dūmus nuo karšto oro.

Skaitykite daugiau
Grūdų sandėliavimas

Grūdų sandėliavimas

Grūdų sandėliavimas