Aktyvus grūdų vėdinimas

Esant dideliam grūdų drėgniui stipriai nukenčia grūdų kokybė, gali greičiau plisti nepageidaujami mikroorganizmai ir bakterijos, dėl to kasmet prarandami labai dideli kiekiai grūdinių kultūrų. Grūdų vėdinimas reikalingas norint atvėsinti supiltus grūdus, sumažinti jų drėgnumą, palaikyti optimalią temperatūrą, užkirsti kelią kaitimui. Norint, kad grūdų sandėliavimas užtikrintų jų kokybės išsaugojimą, sustabdytų priešlaikinį brendimą, dygimą, reikia juos tinkamai atvėsinti.

Vėdinimas gali būti pasyvus ir aktyvus. Pasyviai grūdus vėdinti galima tiesiog kažkur supylus, tačiau tai tikrai negarantuoja, kad jie tinkamai išsilaikys. Dažniausiai tokiu būdu ilgai laikomi grūdai pradeda pelyti, praranda geriausias savo maistines ir sėklines savybes. Siekiant, kad grūdinių kultūrų kokybė būtų itin aukšta būtina pasirinkti aktyvųjį vėdinimą. Aktyviai vėdinami gali būti įvairių rūšių grūdai: kviečiai, rugiai, kvietrugiai, rapsai, kukurūzai, miežiai. Taikant aktyviąją ventiliaciją šviežius grūdus galima padaryti fiziologiškai pasyviais, išvengiama jų perkaitimo ar perteklinės drėgmės, kenkėjų veikla sumažėja iki minimumo.

Aktyvus vėdinimas gali būti taikomas tiek prieš, tiek jau po atlikto džiovinimo. Džiovinami gali būti ne didesnio kaip 20-22 proc. drėgnio javai, jų sėklos, o žolių kūlenos – iki 35 proc. Grūdai, kurie laikomi ventiliuojamuose sandėliuose iki 15,5 proc. drėgnumo, gali būti išdžiovinami nenaudojant papildomo pašildymo, pučiant iki 75 proc. santykinio drėgnio orą. Iki 14 proc. drėgnumo grūdai gali būti džiovinami pasitelkus papildomą šildymą ir iki 65 proc. drėgnio orą.

Aktyviojo vėdinimo metu grūdai gali būti vėdinami specialiai tam įrengtose patalpose: bokštuose, sandėliuose, aikštelėse, bunkeriuose bei elevatorių silosinėse. Jie vėdinami aktyvios ventiliacijos įrenginiais, kurie gali būti: stacionarūs, kilnojamieji, vamzdiniai ir bunkeriniai. Pagrindinės šių ventiliacijos įrenginių dalys yra: ventiliatorius, elektros variklis, ortakiai. Dėl automatizuotų procesų labai palengvėjo grūdų vėdinimo procesas, jo priežiūra. Tačiau labai svarbu žinoti ir pagrindinius skirtingų grūdinių kultūrų vėdinimo principus.

Patartina, kad džiovinamų grūdinių kultūrų sampilas būtų ne žemesnis negu 1,5 m ir ne aukštesnis negu 3,5 m. Jei visas sampilas yra per žemas, oras nepanaudojamas tinkamai, o jei per aukštas, gali susidaryti dideli grūdų drėgnio ir temperatūros skirtumai grūdų sampilo viršuje ir apačioje. Grūdai turi būti vėdinami atsižvelgus į jų drėgnį, temperatūrą. Labai svarbu, jog ventiliacija vyktų reguliariai, t.y. nebūtina pastoviai laikyti įjungtus vėdinimo prietaisus, galima daryti tam tikras pertraukas, tačiau tai turi būti daroma nuosekliai. Skirtingos grūdinės kultūros – kviečiai, rugiai, kvietrugiai, rapsai, kukurūzai – turi būti vėdinamos nevienoda pučiamo oro temperatūra. Vėdinimas turi vykti reguliariu ritmu, oras turi būti paskirstomas taip, kad pasiektų visas grūdines kultūras. Taip išvengiama tam tikrų vietų perkaitimo ar padidėjusio drėgnumo. Mobilūs automatizuoti įrenginiai gali patys reguliuoja ventiliavimo laiką.

Grūdinės kultūros greičiau atvėsta jas džiovinant šiltu oru, tačiau taip didėja tikimybė jas perdžiovinti. Grūdus vėsinant šaltu oru ilgėja jų džiovinimo trukmė, reikia didesnių elektros sąnaudų, tačiau taip galima apsisaugoti nuo grūdų perkaitimo. Siekiant sumažinti elektros išlaidas, grūdus geriausia vėdinti naktį, kai būna žemiausia temperatūra. Norint pasiekti geriausių vėdinimo rezultatų, reikia iš anksto žinoti nevienodų grūdų savybių džiovinimo ypatybes, pavyzdžiui, tai jog drėgni grūdai greičiau džiūsta negu sausi, ir kokia ventiliacija yra reikalinga skirtingais atvejais. Neseniai nuimtas grūdines kultūras reikėtų vėdinti šiltu sausu oru, prieš sėjant – šiltu ir drėgnu, vėsinamus grūdus – šaltu ir sausu, tuos, kurie kaista – vėsiu.

Svarbu parinkti tinkamą vėdinimo režimą – nustatyti optimalų tiekiamo oro kiekį ir vėdinimo laiką. Netinkamai nustatytas režimas gali pakenkti grūdų kokybei, nes pavyzdžiui, per lėtai vėdinant grūdai gali pradėti kaisti. Šiuolaikiniai mobilūs vėdinimo įrenginiai padeda apsaugoti grūdus nuo perkaitimo. Norint, kad ilgalaiki padėtų išsaugoti aukštą grūdų kokybę, reikia juos tinkamai vėdinti.